Studieture til udlandet

På uddannelsens tredje år tager de have- og parkingeniørstuderende på studietur til udlandet. Formålet er bl.a. at se miljøer, man ikke møder i Danmark, og som kan sætte danske forhold i perspektiv.

Naturen har taget over på en kirkegård i London. Gravstenene er dækket af vegetation.

Naturen har taget over på en kirkegård i London.

”Vi vil gerne gøre de studerende bevidste om, hvad vi gør godt herhjemme, og hvor vi kan blive bedre. Derfor besøger vi både steder med innovative og anderledes løsninger og grønne miljøer, hvor der er plads til forbedring,” siger adjunkt Anders Dam, der to gange har ledsaget de have- og parkingeniørstuderende på deres studieture.

Mauerpark i Berlin - mere råt og mere brugt end de fleste parker i Danmark.

Mauerpark i Berlin - mere råt og mere brugt end de fleste parker i Danmark.

Holdet, der dimitterer i 2014, har været i Berlin og hold 2015 har været i London. På begge ture har de studerende mødt miljøer, de ikke umiddelbart ser i Danmark.

”I Berlin så vi fx et gammelt rangérområde, der har ligget ubrugt hen på grund af Berlins historie. Det var spændende at se, hvad der sker, når man vender ryggen til et område i så mange år, og hvad der rent faktisk kan gro, selvom jorden er stærkt forurenet,” fortæller Anders Dam.

”Der er også mange ’huller’ i Berlin, hvor udtjente boliger er revet ned, men nye endnu ikke bygget. Her har autonome borgere indtaget områderne og oprettet blomsterhaver, urtehaver eller caféer. Det viser lidt om, hvad byboerne efterspørger, og hvordan steder udvikler sig, når det er borgerne og ikke de professionelle, der planlægger og formgiver.” 

Nytænkende byudvikling

Introduktion til naturprægede regnvandsbassiner i Queen Elisabeth Olympic Park.

Introduktion til naturprægede regnvandsbassiner i Queen Elisabeth Olympic Park.

I London var hovedattraktionen et besøg på det store anlæg, der i 2012 lagde grund til de Olympiske Lege.

”Udover at være et storskala klimatilpasningsprojekt og et generelt imponerende og ambitiøst anlægsprojekt, er det også et eksempel på, hvordan store begivenheder som OL kan være løftestang for nytænkende byudvikling. Den langsigtede anvendelse af området som park og ny bydel har været tænkt ind i projektet fra starten, både overordnet og i detaljen,” siger Anders Dam.

De studerende besøgte også specielle kirkegårde, Hyde Park med dens 800 frivillige gartnermedhjælpere og ikke mindst Stourhead, der er et fantastisk eksempel på en klassisk engelsk landskabshave, der hører til et gods.

Bonusinfo

Det er de studerende selv, der planlægger studieturene, både i forhold til at lægge budget, søge legater, planlægge indhold, indgå aftaler og booke rejsen. De studerende tjener blandt andet penge til deres studietur ved at afholde julemarked på Skovskolen.

3 logoer af Zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.