Frivillighed i kommuners grønne drift

Portræt: Hvordan inddrager man borgere i den kommunale grønne drift til gavn for både borgere og kommune? Det spørgsmål arbejder Steffen Søgaard Mortensen med i Slagelse Kommune.

Steffen Søgaard MortensenSom i flere andre kommuner oplever Slagelse en negativ befolkningstilvækst med fraflytning af ressourcestærke borgere, og en nedskæring af det kommunale driftsbudget på blandt andet det grønne område til følge.

Når borgere henvender sig til kommunen, er det derfor oftest, fordi de oplever forringelser. At henvende sig er dog tegn på ressourcer, og det vil Slagelse Kommune nu sætte i spil i det større projekt Strategi for frivillige i den grønne drift

Som en del af dette projekt undersøger Steffen Søgaard Mortensen i sit bachelorprojekt hvilke barrierer og muligheder, der ligger i frivilligt arbejde ud fra en driftsleders synspunkt. Her trækker han især på sin viden om borgerinddragelse, organisationsteori, ledelse og drift af grønne områder.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.