Større realiseringsgrad i udviklingsplaner

Portræt: Emil Hejberg ser i sit bachelorprojekt nærmere på udviklingsplaner og deres realiseringsgrad i kommuner. Et emne, der ligger højt på kommunernes agenda.

Emil Hejberg

Udviklingsplaner opstiller kommuners og de lokale borgeres visioner og mål med deres grønne områder. Udviklingsplanerne skal - udover at fungere som forvaltningsværktøj for de fredede arealer og ønskeliste for de lokale borgere - udstikke retningen for kommunernes driftsplaner, men ofte er realiseringsgraden ikke altid så tilfredsstillende.

Erfaringen viser, at udviklingsplanerne er svære at indarbejde i den daglige drift, hvilket kan betyde, at en masse gode initiativer bliver tabt på gulvet, og at man spilder en masse tid hos de involverede interessenter og penge på projekter, der ikke bliver til noget.

Realiseringen af udviklingsplanerne er dog et komplekst emne, der rummer mange problemstillinger, og disse forsøger Emil Hejberg at kortlægge i sit bachelor-projekt.

Det viser sig, at det ofte er i sammenhængen mellem det strategiske og det operationelle niveau, det går galt. At kortlægge problemstillinger kræver derfor forståelse for begge niveauer, og det har Emil Hejberg fået gennem sin uddannelse som have- og parkingeniør. Her har han både fået en bred viden om borgerinddragelse, organisationsteori og jura samtidig med en viden om parkdrift, der gør ham i stand til at forstå, hvordan det hele fungerer i praksis. Det gør, at han i langt højere grad kan danne sig et overblik over processer og mekanismer og tænke på tværs af de mange faggrupper. 

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.