Undervisning og opbygning

Her kan du se, hvilke fag du får på uddannelsen og hvordan undervisningen er

Billede af 4 studerende og studiemiljøet på Skovskolens kollegie "Landsbyen"

Vi holder til på Skovskolen i Nødebo – et dejligt sted nord for Hillerød lige mellem Grib Skov og Esrum Sø. Her kommer du tæt på dine undervisere. Det giver god læring og et trygt undervisningsmiljø.

Som studerende kommer du også tæt på professionelle i det grønne erhverv. Både når vi har gæsteundervisere, men også når du kommer i praktik og i projektsamarbejder med virksomheder i den grønne branche.

Se uddannelsesoversigten for urban landskabsingeniør 2020

En blok er normeret til 15 ECTS og varer 9 uger.

Muligheder på blok 4 på 3. år

* I blok 4 på 3. år kan du vælge mellem forskellige muligheder:

 • Deltage i et eller flere af disse kurser:
  Bearbejdelse af UAV Data - 2,5 ECTS
  Oprettelse af database - 2,5 ECTS
  GIS analyser - 5 ECTS
  Bynatur - 7,5 ECTS
  Wildlife Management in densely populated areas - 7,5 ECTS
 • Deltage i godkendte kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet
 • Forlænge din praktikperiode ved at skrive et virksomhedsprojekt i din praktikvirksomhed
 • Skrive en eller flere pointopgaver.

Sommerkurser

På de første tre år af uddannelsen har du mulighed for at følge kurser i sommerperioderne (blok 5) udover dit normale studieforløb: 

3 logoer af Zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet

Urban landskabsingeniør udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.